Adolfo Algueró outside site 1820.  (photo: Pete Smith, 2002)