Guy Simonnot at site 191. (photo: Peter Smith, autumn 2016)